Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Những năm qua, Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh tham mưu cho các cấp, ngành ban hành các chính sách và tổ chức thực...
Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Tạo mạng lưới doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước

Tạo mạng lưới doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước

Cơ hội việc làm cho lao động về nước đúng thời hạn

Cơ hội việc làm cho lao động về nước đúng thời hạn

Thêm cơ hội cho lao động xuất khẩu về nước đúng hạn

Thêm cơ hội cho lao động xuất khẩu về nước đúng hạn

Lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của người dân

Lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của người dân

Những điều nhất định phải biết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thưởng Tết cao nhất tại Bắc Ninh lên đến 350 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất tại Bắc Ninh đạt 350 triệu đồng

Bắc Ninh thưởng Tết 2019 cao nhất 350 triệu đồng

Thưởng Tết 2019: 'Nổ' mức cao nhất 350 triệu đồng