Rút dự án khỏi nhóm thua lỗ để hòa nhập cộng đồng?

Rút dự án khỏi nhóm thua lỗ để hòa nhập cộng đồng?

Tuần đầu Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đạt nhiều kết quả quan trọng

Tuần đầu Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đạt nhiều kết quả quan trọng

Đại dự án thua lỗ, vướng ở tổng thầu EPC: Tại mình

Đại dự án thua lỗ, vướng ở tổng thầu EPC: Tại mình

Đại dự án thua lỗ, vướng ở tổng thầu EPC: Tại sao?

Đại dự án thua lỗ, vướng ở tổng thầu EPC: Tại sao?

12 dự án thua lỗ nghìn tỉ: Đã giảm lỗ thêm 124 tỉ đồng

12 dự án thua lỗ nghìn tỉ: Đã giảm lỗ thêm 124 tỉ đồng

Bộ Công Thương: Vẫn gặp khó khăn trong xử lý các dự án thua lỗ, chậm tiến độ

Bộ Công Thương: Vẫn gặp khó khăn trong xử lý các dự án thua lỗ, chậm tiến độ

Thu về cho ngân sách 1.000 tỷ đồng từ 12 dự án thua lỗ, chậm tiến độ

Thu về cho ngân sách 1.000 tỷ đồng từ 12 dự án thua lỗ, chậm tiến độ

12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương hiện giờ ra sao?

12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương hiện giờ ra sao?

Cẩu cả barie bêtông trên đường cao tốc để buôn lậu than

Cẩu cả barie bêtông trên đường cao tốc để buôn lậu than

Khôi phục lại sản xuất sẽ là phương án tối ưu nhất

Khôi phục lại sản xuất sẽ là phương án tối ưu nhất

Xử lý taxi dù, nhái thương hiệu tại TP Hồ Chí Minh

Xử lý taxi dù, nhái thương hiệu tại TP Hồ Chí Minh