Kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Nghệ An

Kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Nghệ An

3 thủy điện ở miền Bắc cùng xả lũ

3 thủy điện ở miền Bắc cùng xả lũ

Quân đội duy trì lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Quân đội duy trì lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủy điện xả lũ không ảnh hưởng lớn đến ngập lụt ở Chương Mỹ

Thủy điện xả lũ không ảnh hưởng lớn đến ngập lụt ở Chương Mỹ

Hồ thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La liên tiếp xả lũ

Hồ thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La liên tiếp xả lũ

Việc xả lũ không ảnh hưởng lớn đến hạ du và vùng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Việc xả lũ không ảnh hưởng lớn đến hạ du và vùng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ

Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ

Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ

Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ

Hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ

Hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ

Thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Tuyên Quang cùng xả lũ

Thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Tuyên Quang cùng xả lũ

Mẹ thông thái Việt Nam chia sẻ mẹo tiết kiệm nước

Mẹ thông thái Việt Nam chia sẻ mẹo tiết kiệm nước