Cận cảnh vùng 'rốn lụt' Chương Mỹ sau một tháng lũ chồng lũ

Cận cảnh vùng 'rốn lụt' Chương Mỹ sau một tháng lũ chồng lũ

Cảnh cáo thầy giáo lên gối, tát xước mặt học sinh

Cảnh cáo thầy giáo lên gối, tát xước mặt học sinh

Học sinh ở Sóc Sơn, Hà Nội bị thầy giáo lên gối, tát xước mặt

Học sinh ở Sóc Sơn, Hà Nội bị thầy giáo lên gối, tát xước mặt

Tại sao rác thải ngập ngụa trong lũ tại Chương Mỹ chưa thể dọn hết?

Tại sao rác thải ngập ngụa trong lũ tại Chương Mỹ chưa thể dọn hết?

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Bơi thuyền tiếp tế thức ăn, lở loét vì lội nước

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Bơi thuyền tiếp tế thức ăn, lở loét vì lội nước

Ấm áp tình người mùa lụt tại Chương Mỹ

Ấm áp tình người mùa lụt tại Chương Mỹ

Chùm ảnh trận lũ lịch sử ở Chương Mỹ, ngày thứ 10

Chùm ảnh trận lũ lịch sử ở Chương Mỹ, ngày thứ 10

9 ngày ở 'rốn ngập' của Hà Nội

9 ngày ở 'rốn ngập' của Hà Nội