'Già làng' trong lòng cộng đồng dân tộc Rơ Măm

'Già làng' trong lòng cộng đồng dân tộc Rơ Măm

Rơ Măm là một cộng đồng dân tộc ít người, sinh sống tập trung tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh...
'Bữa sáng Ruy Băng Trắng': Giải pháp truyền thông xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

'Bữa sáng Ruy Băng Trắng': Giải pháp truyền thông xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

YouTube gỡ bỏ hơn 170.000 video của người dùng Việt trong quý 3/2020

YouTube gỡ bỏ hơn 170.000 video của người dùng Việt trong quý 3/2020

Từ tháng 2/2021 bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Từ tháng 2/2021 bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Khó thu hút vốn đầu tư lưới truyền tải điện do vướng cơ chế

Khó thu hút vốn đầu tư lưới truyền tải điện do vướng cơ chế

Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên có thể được xóa bỏ từ tháng 2/2021

Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên có thể được xóa bỏ từ tháng 2/2021

Chấm dứt học giả, thi giả, đào tạo giả

Chấm dứt học giả, thi giả, đào tạo giả

Bình đẳng giới - chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Bình đẳng giới - chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Hai Bộ thống nhất xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với giáo viên

Hai Bộ thống nhất xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với giáo viên

Đã có mốc thời gian chính thức xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên

Đã có mốc thời gian chính thức xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên

Sớm bỏ yêu cầu Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên

Sớm bỏ yêu cầu Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên

Khi nào xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên?

Khi nào xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên?

Dự kiến bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Dự kiến bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Ông Biden: Không lập tức bỏ thuế ông Trump áp lên Trung Quốc

Ông Biden: Không lập tức bỏ thuế ông Trump áp lên Trung Quốc

Biden tuyên bố không vội xóa bỏ thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc

Biden tuyên bố không vội xóa bỏ thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc

Giáo viên 'mừng rơi nước mắt' trước quy định không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Giáo viên 'mừng rơi nước mắt' trước quy định không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Xóa bỏ được sự kỳ thị với người mang 'H'

Xóa bỏ được sự kỳ thị với người mang 'H'

Thoát cảnh vừa dạy, vừa ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ, giáo viên mừng rơi nước mắt

Thoát cảnh vừa dạy, vừa ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ, giáo viên mừng rơi nước mắt

Bộ Giáo dục thống nhất với Bộ Nội vụ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Giáo dục thống nhất với Bộ Nội vụ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Bộ trưởng Nhạ hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cần sửa thêm các thông tư này

Bộ trưởng Nhạ hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cần sửa thêm các thông tư này

Cần xóa bỏ kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS

Cần xóa bỏ kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ GDĐT bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ GDĐT bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bữa sáng Ruy Băng Trắng lần thứ 6: Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em, di cư an toàn

Bữa sáng Ruy Băng Trắng lần thứ 6: Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em, di cư an toàn

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn

Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn

Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em, di cư an toàn

Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em, di cư an toàn

Ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ di cư

Ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ di cư

Hôm nay, bức tường Tiệm bánh Cối Xay Gió chính thức xóa bỏ

Hôm nay, bức tường Tiệm bánh Cối Xay Gió chính thức xóa bỏ

Bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: 'Cởi trói' cho giáo viên

Bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: 'Cởi trói' cho giáo viên

Từ tháng 12, quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ chính thức bị bãi bỏ?

Từ tháng 12, quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ chính thức bị bãi bỏ?

Giáo viên được 'giải thoát' khỏi yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Giáo viên được 'giải thoát' khỏi yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Xử lý lối đi tự mở qua đường sắt

Xử lý lối đi tự mở qua đường sắt

Cộng đồng phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Cộng đồng phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Nữ cầu thủ quay lưng ngồi khi các đồng đội tri ân huyền thoại Diego Maradona, lời giải thích sau đó của cô gái trẻ khiến nhiều người suy nghĩ

Nữ cầu thủ quay lưng ngồi khi các đồng đội tri ân huyền thoại Diego Maradona, lời giải thích sau đó của cô gái trẻ khiến nhiều người suy nghĩ

Sớm có quy định về xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Sớm có quy định về xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Lời kêu cứu của những phụ nữ bị xâm hại ở Trung Quốc

Lời kêu cứu của những phụ nữ bị xâm hại ở Trung Quốc

Sẽ chính thức xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Sẽ chính thức xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Tháng 12/2020, sẽ xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Tháng 12/2020, sẽ xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Tô cam hai cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng, lan tỏa thông điệp xóa bỏ bạo lực

Tô cam hai cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng, lan tỏa thông điệp xóa bỏ bạo lực

Nâng cao nhận thức nam giới trong chống bạo lực gia đình

Nâng cao nhận thức nam giới trong chống bạo lực gia đình

Bức tường Tiệm bánh Cối Xay Gió vẫn còn ở nơi khác

Bức tường Tiệm bánh Cối Xay Gió vẫn còn ở nơi khác

Hướng đến xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn

Hướng đến xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn