Dược phẩm Gia Nguyễn, tự hào thuốc Việt vì sức khỏe người Việt

Dược phẩm Gia Nguyễn, tự hào thuốc Việt vì sức khỏe người Việt

Sau 10 năm hoạt động, với tôn chỉ làm sao để sản xuất ra những sản phẩm là thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ...