Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời nhiều thắc mắc của cử tri Thanh Chương

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời nhiều thắc mắc của cử tri Thanh Chương

Bé trai bị bỏ rơi trước bão số 10 giờ ra sao?

Bé trai bị bỏ rơi trước bão số 10 giờ ra sao?

Phát hiện bé trai sơ sinh bên đường trước khi bão số 10 đổ bộ

Phát hiện bé trai sơ sinh bên đường trước khi bão số 10 đổ bộ

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong mưa bão

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong mưa bão

Bàng hoàng: Phát hiện bé trai sơ sinh mới 2 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa vùng tâm bão

Bàng hoàng: Phát hiện bé trai sơ sinh mới 2 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa vùng tâm bão

Nghệ An: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở tâm bão số 10

Nghệ An: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở tâm bão số 10

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong siêu bão số 10

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong siêu bão số 10

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong 'siêu bão'

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong 'siêu bão'

Nghệ An: Phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong Bão số 10

Nghệ An: Phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong Bão số 10

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bão số 10

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bão số 10

Bàng hoàng phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bão

Bàng hoàng phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bão

Phát hiện cháu bé khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong bão

Phát hiện cháu bé khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong bão