Nỗ lực chống khô hạn ở miền Trung

Nỗ lực chống khô hạn ở miền Trung

Phụ công nhân vớt bèo, nhân viên thủy lợi bị nước cuốn mất tích

Phụ công nhân vớt bèo, nhân viên thủy lợi bị nước cuốn mất tích

Thợ lặn ngâm mình dưới nước tìm kiếm nữ nhân viên thủy lợi mất tích

Thợ lặn ngâm mình dưới nước tìm kiếm nữ nhân viên thủy lợi mất tích

Đang khơi thông dòng chảy, nữ công nhân bị nước lũ cuốn mất tích

Đang khơi thông dòng chảy, nữ công nhân bị nước lũ cuốn mất tích

1 nữ nhân viên thủy lợi bị lũ cuốn mất tích

1 nữ nhân viên thủy lợi bị lũ cuốn mất tích

Khơi dòng chảy, nữ công nhân thủy lợi bị lũ cuốn mất tích

Khơi dòng chảy, nữ công nhân thủy lợi bị lũ cuốn mất tích

Trước bão số 12: Bình Định tổn thất nhân mạng đầu tiên

Trước bão số 12: Bình Định tổn thất nhân mạng đầu tiên

Trắng đêm tìm thi thể nhân viên ngành thủy lợi bị nước lũ cuốn trôi

Trắng đêm tìm thi thể nhân viên ngành thủy lợi bị nước lũ cuốn trôi

Vớt rác, nữ nhân viên thủy lợi bị dòng nước cuốn mất tích

Vớt rác, nữ nhân viên thủy lợi bị dòng nước cuốn mất tích

Bình Định: 1 nhân viên ngành thủy lợi bị nước lũ cuốn trôi

Bình Định: 1 nhân viên ngành thủy lợi bị nước lũ cuốn trôi