Kỳ XIX: Mở rộng hợp tác, hỗ trợ phát triển

Kỳ XIX: Mở rộng hợp tác, hỗ trợ phát triển

Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác trong thăm...