Cùng đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp

Cùng đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn quận Ô Môn triển khai nhiều biện pháp giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ổn...