Triều Tiên chống lối sống 'tư sản'

Triều Tiên chống lối sống 'tư sản'

Chính quyền CHDCND Triều Tiên đang đẩy mạnh phong trào bài lối sống tư sản trong bối cảnh vấn đề hạt nhân...