Đối tượng con liệt sĩ được trợ cấp hàng tháng

Đối tượng con liệt sĩ được trợ cấp hàng tháng

Quy định về thời gian nghỉ giữa giờ khi làm việc vào ban đêm

Quy định về thời gian nghỉ giữa giờ khi làm việc vào ban đêm

Nghỉ giữa giờ lúc làm đêm được tính thời gian làm việc

Nghỉ giữa giờ lúc làm đêm được tính thời gian làm việc

Lao động sau 60 tuổi có phải đóng BHXH?

Lao động sau 60 tuổi có phải đóng BHXH?

Công ty có được quyền cho lao động nghỉ không lương hay không?

Công ty có được quyền cho lao động nghỉ không lương hay không?

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chưa có quy định về tổ chức lễ tang người có công với cách mạng

Chưa có quy định về tổ chức lễ tang người có công với cách mạng

Cơ quan nào lập hồ sơ xác nhận thương binh?

Cơ quan nào lập hồ sơ xác nhận thương binh?

Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương doanh nghiệp

Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương doanh nghiệp

Có được giám định bổ sung bệnh do phơi nhiễm chất độc hóa học?

Có được giám định bổ sung bệnh do phơi nhiễm chất độc hóa học?

Sẽ mở rộng phạm vi giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng

Sẽ mở rộng phạm vi giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng

Căn cứ xem xét xác nhận người bị nhiễm chất độc hóa học

Căn cứ xem xét xác nhận người bị nhiễm chất độc hóa học

Điều kiện cung cấp dịch vụ đào tạo nhóm ngành thẩm mỹ

Điều kiện cung cấp dịch vụ đào tạo nhóm ngành thẩm mỹ

Chưa chốt sổ BHXH khi nghỉ việc, lao động bị thất nghiệp có được học nghề?

Chưa chốt sổ BHXH khi nghỉ việc, lao động bị thất nghiệp có được học nghề?

Có chồng và hai con là liệt sĩ, hưởng chế độ thế nào?

Có chồng và hai con là liệt sĩ, hưởng chế độ thế nào?

Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công từ 1.7

Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công từ 1.7

Hoàn thiện dự thảo về điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ

Hoàn thiện dự thảo về điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ

Con bị tim bẩm sinh có được hưởng trợ cấp xã hội?

Con bị tim bẩm sinh có được hưởng trợ cấp xã hội?

Đề xuất quy định đối với lao động phi chính thức

Đề xuất quy định đối với lao động phi chính thức

Dự kiến tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công từ 1/7

Dự kiến tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công từ 1/7

Hưởng đồng thời 2 chế độ thương binh và mất sức lao động

Hưởng đồng thời 2 chế độ thương binh và mất sức lao động