Đóng góp ý kiến, đảm bảo hiệu quả sau khi ban hành các nghị quyết HĐND tỉnh

Đóng góp ý kiến, đảm bảo hiệu quả sau khi ban hành các nghị quyết HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Nghệ An chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

HĐND tỉnh Nghệ An chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Quảng Ninh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

Quảng Ninh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

Có chế tài đủ mạnh đối với doanh nghiệp yếu kém về an toàn vệ sinh lao động

Có chế tài đủ mạnh đối với doanh nghiệp yếu kém về an toàn vệ sinh lao động

Chờ cả năm, bệnh viện mới có máy khí dung khoảng 1,5 triệu đồng!

Chờ cả năm, bệnh viện mới có máy khí dung khoảng 1,5 triệu đồng!

Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng: Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở GTVT

Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng: Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở GTVT

BVĐK TX Kỳ Anh đề nghị bổ sung biên chế đúng quy mô 250 giường bệnh

BVĐK TX Kỳ Anh đề nghị bổ sung biên chế đúng quy mô 250 giường bệnh

Chưa thực hiện xã hội hóa, bệnh viện Can Lộc gặp nhiều khó khăn

Chưa thực hiện xã hội hóa, bệnh viện Can Lộc gặp nhiều khó khăn

HĐND tỉnh giám sát tại công ty Masan

HĐND tỉnh giám sát tại công ty Masan

Nghệ An: Hơn 2 năm xảy ra 66 vụ tai nạn lao động

Nghệ An: Hơn 2 năm xảy ra 66 vụ tai nạn lao động

Quỳ Hợp tập trung xử lý doanh nghiệp khoáng sản gây ô nhiễm đầu nguồn sông Dinh

Quỳ Hợp tập trung xử lý doanh nghiệp khoáng sản gây ô nhiễm đầu nguồn sông Dinh

HĐND tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Trại lợn giống ngoại Thái Dương

HĐND tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Trại lợn giống ngoại Thái Dương

Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM

Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM

Khó khăn trong kêu gọi người lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài về quê

Khó khăn trong kêu gọi người lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài về quê

Đồng chí Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong xuất khẩu lao động

Cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong xuất khẩu lao động

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức kỳ họp bất thường bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức kỳ họp bất thường bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại huyện Nông Cống

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại huyện Nông Cống

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà