Năm 2020, tiếp tục khơi thông các nguồn lực trong dân

Năm 2020, tiếp tục khơi thông các nguồn lực trong dân

Chính phủ thống nhất một số nội dung lớn còn ý kiến khác nhau về Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Chính phủ thống nhất một số nội dung lớn còn ý kiến khác nhau về Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ trình bày trước Quốc hội tờ trình gia nhập Công ước 98

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ trình bày trước Quốc hội tờ trình gia nhập Công ước 98

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm Hàn Quốc

Trường đào tạo thầy, doanh nghiệp cần thợ, sinh viên thất nghiệp

Trường đào tạo thầy, doanh nghiệp cần thợ, sinh viên thất nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình

Chất vấn rát các bộ trưởng

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Chuyển mạnh theo đầu ra

Biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016-2020