Vĩnh Long: Trung Quốc ngừng mua khoai lang, nông dân vẫn xuống vụ mới

Vĩnh Long: Trung Quốc ngừng mua khoai lang, nông dân vẫn xuống vụ mới

Trung Quốc ngừng mua khoai lang, nông dân vẫn 'liều mình' xuống vụ mới

Trung Quốc ngừng mua khoai lang, nông dân vẫn 'liều mình' xuống vụ mới

Mang hơi ấm cán bộ ngân hàng lên với vùng cao Thanh Hóa

Mang hơi ấm cán bộ ngân hàng lên với vùng cao Thanh Hóa

Lũ cuốn trôi cầu, cả nghìn dân vùng cao bị cô lập

Lũ cuốn trôi cầu, cả nghìn dân vùng cao bị cô lập

Lũ cuốn trôi cầu, cả nghìn dân vùng cao bị cô lập

Lũ cuốn trôi cầu, cả nghìn dân vùng cao bị cô lập

Nghệ An: Chạy vào phòng chủ tịch xã lánh nạn vẫn bị đánh nhập viện

Nghệ An: Chạy vào phòng chủ tịch xã lánh nạn vẫn bị đánh nhập viện

Khởi tố 2 đối tượng xông vào trụ sở xã đánh người

Khởi tố 2 đối tượng xông vào trụ sở xã đánh người

Bắt 2 kẻ xông vào phòng chủ tịch xã đang họp đánh người nhập viện

Bắt 2 kẻ xông vào phòng chủ tịch xã đang họp đánh người nhập viện

Khởi tố 2 đối tượng xông vào trụ sở UBND xã đánh người

Khởi tố 2 đối tượng xông vào trụ sở UBND xã đánh người

Nhảy vào phòng Chủ tịch UBND xã đang họp để đánh người

Nhảy vào phòng Chủ tịch UBND xã đang họp để đánh người

Quỳ xin lỗi, thanh niên vẫn bị đánh: Lời thật Chủ tịch

Quỳ xin lỗi, thanh niên vẫn bị đánh: Lời thật Chủ tịch

Trốn vào trụ sở UBND xã vẫn bị đánh nhập viện

Trốn vào trụ sở UBND xã vẫn bị đánh nhập viện

Chạy vào phòng chủ tịch xã lánh nạn vẫn bị đánh nhập viện cấp cứu

Chạy vào phòng chủ tịch xã lánh nạn vẫn bị đánh nhập viện cấp cứu

Nghệ An: Đuổi đánh người tận phòng chủ tịch UBND xã

Nghệ An: Đuổi đánh người tận phòng chủ tịch UBND xã

Quỳ xuống xin lỗi, thanh niên vẫn bị đánh tại phòng Chủ tịch UBND xã

Quỳ xuống xin lỗi, thanh niên vẫn bị đánh tại phòng Chủ tịch UBND xã

Nghệ An: Một thanh niên bị đánh gục trong Ủy ban xã

Nghệ An: Một thanh niên bị đánh gục trong Ủy ban xã

Hai bên xô xát, một người bị đánh gục trước cổng UBND xã

Hai bên xô xát, một người bị đánh gục trước cổng UBND xã

Bị đánh, chạy vào phòng Chủ tịch xã lánh nạn vẫn không thoát

Bị đánh, chạy vào phòng Chủ tịch xã lánh nạn vẫn không thoát

Người dân nơi rốn lũ Quan Hóa vẫn đang kêu cứu

Người dân nơi rốn lũ Quan Hóa vẫn đang kêu cứu