Hàng quán lấn chiếm bia di tích

Hàng quán lấn chiếm bia di tích

Tại ngã tư Cổ Ngựa (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh), chính quyền địa phương đã cho dựng tấm bia chiến thắng.