Hà Tĩnh 'chiếu tướng' 12 cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp

Hà Tĩnh 'chiếu tướng' 12 cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp

Nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp, Hà Tĩnh đã 'mạnh tay' xử lý 12 cơ sở sản xuất, kinh...