Chè Shan tuyết Phổng Lái-đặc sản núi rừng ướp mây phủ quanh năm

Chè Shan tuyết Phổng Lái-đặc sản núi rừng ướp mây phủ quanh năm

Sơn La: Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Sơn La: Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Tỷ phú trồng chè xuất khẩu nơi vùng cao Phỏng Lái

Tỷ phú trồng chè xuất khẩu nơi vùng cao Phỏng Lái

Chuyển đổi cách làm kinh tế, phụ nữ Sơn La làm giàu ngay trên quê nhà

Chuyển đổi cách làm kinh tế, phụ nữ Sơn La làm giàu ngay trên quê nhà

Sơn La: Công bố nhãn hiệu chứng nhận chè và khoai sọ Thuận Châu

Sơn La: Công bố nhãn hiệu chứng nhận chè và khoai sọ Thuận Châu

Clip: Nô nức, tấp nập đi xem, mua bán sản vật nức tiếng Tây Bắc

Clip: Nô nức, tấp nập đi xem, mua bán sản vật nức tiếng Tây Bắc

Sơn La: Hướng đến thương hiệu Chè Phổng Lái Thuận Châu

Sơn La: Hướng đến thương hiệu Chè Phổng Lái Thuận Châu

Hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên

Hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên

Xã nông thôn mới dưới chân đèo Pha Đin

Xã nông thôn mới dưới chân đèo Pha Đin

Ngọt ngào chanh leo Thuận Châu

Ngọt ngào chanh leo Thuận Châu