Ngọc Vân (Tân Yên- Bắc Giang): Chuyển biến trong công tác phòng chống ma túy

Ngọc Vân (Tân Yên- Bắc Giang): Chuyển biến trong công tác phòng chống ma túy

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, điểm nóng...