20/20 xã đã đạt chuẩn, Gia Lâm tập trung vượt 'rào cản' môi trường

20/20 xã đã đạt chuẩn, Gia Lâm tập trung vượt 'rào cản' môi trường

Xã Vân Hà đạt chuẩn NTM

Xã Vân Hà đạt chuẩn NTM

1.400 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới

1.400 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới

An Minh phấn đấu thoát trắng xã NTM

An Minh phấn đấu thoát trắng xã NTM

Sức sống mới ở Văn Giang

Sức sống mới ở Văn Giang

Phó Thủ tướng: Ngồi phòng máy lạnh nghiên cứu nông thôn mới thì khó thành công

Phó Thủ tướng: Ngồi phòng máy lạnh nghiên cứu nông thôn mới thì khó thành công

Quảng Bình: Phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn

Quảng Bình: Phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn

Triển khai thí điểm 6 mô hình xã an toàn với thiên tai

Triển khai thí điểm 6 mô hình xã an toàn với thiên tai

Tới năm 2020 phấn đấu 100% hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa được sử dụng điện lưới quốc gia

Tới năm 2020 phấn đấu 100% hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa được sử dụng điện lưới quốc gia

Bàn sâu về đời sống của người dân miền núi Nghệ An

Bàn sâu về đời sống của người dân miền núi Nghệ An

Tân Kỳ: Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM

Tân Kỳ: Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM