Vướng cản trở, nhà máy điện mặt trời trên đầm Trà Ổ chưa thể triển khai

Vướng cản trở, nhà máy điện mặt trời trên đầm Trà Ổ chưa thể triển khai

Phản đối dự án điện mặt trời:Bình Định chỉ đạo công an điều tra

Phản đối dự án điện mặt trời:Bình Định chỉ đạo công an điều tra

Vụ 'dân phản đối dự án điện mặt trời': Giao công an điều tra, xác minh

Vụ 'dân phản đối dự án điện mặt trời': Giao công an điều tra, xác minh

Người dân vẫn chặn xe chở công binh để phản đối dự án điện mặt trời

Người dân vẫn chặn xe chở công binh để phản đối dự án điện mặt trời

Chủ tịch Bình Định yêu cầu giải quyết vụ phản đối DA điện mặt trời

Chủ tịch Bình Định yêu cầu giải quyết vụ phản đối DA điện mặt trời

Dân giữ ô tô phản đối DA điện mặt trời, cán bộ 'giải cứu' bất thành

Dân giữ ô tô phản đối DA điện mặt trời, cán bộ 'giải cứu' bất thành

Người dân vẫn giữ xe chở công binh để phản đối dự án điện

Người dân vẫn giữ xe chở công binh để phản đối dự án điện

Phản đối dự án điện mặt trời, dân giam xe chở công binh suốt 4 ngày

Phản đối dự án điện mặt trời, dân giam xe chở công binh suốt 4 ngày

Bình Định: 'Bế tắc' trong vụ người dân phản đối DA điện mặt trời?

Bình Định: 'Bế tắc' trong vụ người dân phản đối DA điện mặt trời?

Dân giữ xe chở công binh 3 ngày phản đối dự án điện mặt trời

Dân giữ xe chở công binh 3 ngày phản đối dự án điện mặt trời

Vụ phản đối dự án điện mặt trời: Có người phao tin?

Vụ phản đối dự án điện mặt trời: Có người phao tin?

Dân phản đối dự án điện mặt trời vì lo ô nhiễm, lo 'bị lợi dụng'

Dân phản đối dự án điện mặt trời vì lo ô nhiễm, lo 'bị lợi dụng'

Bình Định: Chủ tịch huyện Phù Mỹ nói về dự án điện mặt trời

Bình Định: Chủ tịch huyện Phù Mỹ nói về dự án điện mặt trời

Hàng trăm người tiếp tục dựng lán trại phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định

Hàng trăm người tiếp tục dựng lán trại phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định

Dân tụ tập, chặn xe dịch vụ chở đoàn công binh đi rà phá bom mìn cho dự án điện mặt trời

Dân tụ tập, chặn xe dịch vụ chở đoàn công binh đi rà phá bom mìn cho dự án điện mặt trời

Bình Định: Họp khẩn bàn về dự án điện năng lượng mặt trời bị dân phản ứng

Bình Định: Họp khẩn bàn về dự án điện năng lượng mặt trời bị dân phản ứng

Bình Định: Người dân chặn xe rà phá bom mìn ở DA điện mặt trời

Bình Định: Người dân chặn xe rà phá bom mìn ở DA điện mặt trời

Bình Định: Người dân lại chặn xe phản đối dự án điện mặt trời

Bình Định: Người dân lại chặn xe phản đối dự án điện mặt trời

Vụ dân phản đối dự án điện mặt trời: 'Có nhóm người phao tin đồn'

Vụ dân phản đối dự án điện mặt trời: 'Có nhóm người phao tin đồn'

Vụ dân phản đối dự án điện mặt trời: 'Có nhóm người phao tin đồn'

Vụ dân phản đối dự án điện mặt trời: 'Có nhóm người phao tin đồn'

Người dân giữ ô tô để phản đối dự án điện mặt trời

Người dân giữ ô tô để phản đối dự án điện mặt trời