Tham gia hiến máu là niềm tự hào

Tham gia hiến máu là niềm tự hào

Đã từng tham gia hiến máu nhiều lần, theo các bạn trẻ ở Kiên Giang, tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ như...