Nghệ An: Bé trai nguy kịch vì đồ chơi chạy pin phát nổ

Nghệ An: Bé trai nguy kịch vì đồ chơi chạy pin phát nổ

Nhập viện vì đồ chơi phát nổ

Nhập viện vì đồ chơi phát nổ

Đồ chơi bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, mẹ hoảng hốt phát hiện con trai chảy đầy máu

Đồ chơi bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, mẹ hoảng hốt phát hiện con trai chảy đầy máu

Đồ chơi bằng pin tự phát nổ khiến bé trai phải nhập viện cấp cứu

Đồ chơi bằng pin tự phát nổ khiến bé trai phải nhập viện cấp cứu

Pin đồ chơi phát nổ, bé trai 8 tuổi nhập viện đầy thương tích

Pin đồ chơi phát nổ, bé trai 8 tuổi nhập viện đầy thương tích

Đồ chơi bất ngờ phát nổ, bé trai nguy kịch phải nhập viện cấp cứu

Đồ chơi bất ngờ phát nổ, bé trai nguy kịch phải nhập viện cấp cứu

Bé trai 8 tuổi nhập viện cấp cứu vì đồ chơi bất ngờ phát nổ

Bé trai 8 tuổi nhập viện cấp cứu vì đồ chơi bất ngờ phát nổ

Đồ chơi phát nổ, mẹ hốt hoảng thấy con trai 8 tuổi chảy đầy máu

Đồ chơi phát nổ, mẹ hốt hoảng thấy con trai 8 tuổi chảy đầy máu

Đống đồ chơi phát nổ khiến một bé trai phải cấp cứu

Đống đồ chơi phát nổ khiến một bé trai phải cấp cứu

Đồ chơi phát nổ, mẹ hốt hoảng thấy con trai 8 tuổi chảy đầy máu

Đồ chơi phát nổ, mẹ hốt hoảng thấy con trai 8 tuổi chảy đầy máu

Nghệ An: Đồ chơi chạy bằng pin phát nổ, bé 8 tuổi nhập viện cấp cứu

Nghệ An: Đồ chơi chạy bằng pin phát nổ, bé 8 tuổi nhập viện cấp cứu

Đồ chơi phát nổ, bé trai 8 tuổi nhập viện cấp cứu

Đồ chơi phát nổ, bé trai 8 tuổi nhập viện cấp cứu

Pin đồ chơi phát nổ, bé trai nhoe nhoét vết thương

Pin đồ chơi phát nổ, bé trai nhoe nhoét vết thương

Đồ chơi bất ngờ phát nổ, bé trai 8 tuổi bị thương nặng

Đồ chơi bất ngờ phát nổ, bé trai 8 tuổi bị thương nặng

Bé 8 tuổi nhập viện cấp cứu vì đồ chơi bằng pin phát nổ

Bé 8 tuổi nhập viện cấp cứu vì đồ chơi bằng pin phát nổ

Nghệ An: Bé 8 tuổi bị thương nặng vì đồ chơi bằng pin phát nổ

Nghệ An: Bé 8 tuổi bị thương nặng vì đồ chơi bằng pin phát nổ

Chơi đồ chơi chạy pin phát nổ, bé trai 8 tuổi bị thương nặng

Chơi đồ chơi chạy pin phát nổ, bé trai 8 tuổi bị thương nặng

Đồ chơi bằng pin phát nổ, bé 8 tuổi bị thương nặng

Đồ chơi bằng pin phát nổ, bé 8 tuổi bị thương nặng

Người mẹ hoảng hồn khi thấy con bê bết máu nằm bên đống đồ chơi phát nổ

Người mẹ hoảng hồn khi thấy con bê bết máu nằm bên đống đồ chơi phát nổ

Đồ chơi chạy bằng pin phát nổ, bé trai 8 tuổi nhập viện cấp cứu

Đồ chơi chạy bằng pin phát nổ, bé trai 8 tuổi nhập viện cấp cứu

Đồ chơi chạy bằng pin phát nổ, bé 8 tuổi nhập viện cấp cứu

Đồ chơi chạy bằng pin phát nổ, bé 8 tuổi nhập viện cấp cứu

1.500 ngày theo dấu gã trùm nơi 'thánh địa ma túy' Pu Lôm (kỳ 2)

1.500 ngày theo dấu gã trùm nơi 'thánh địa ma túy' Pu Lôm (kỳ 2)

Nghệ An: Nhiều phương án bảo vệ an toàn các hồ đập trước nguy cơ lũ chồng lũ

Nghệ An: Nhiều phương án bảo vệ an toàn các hồ đập trước nguy cơ lũ chồng lũ

Nghệ An: Nguy cơ lũ chồng lũ, người dân khốn đốn

Nghệ An: Nguy cơ lũ chồng lũ, người dân khốn đốn