Điểm tựa của bản làng

Điểm tựa của bản làng

Đối với bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở thôn Kỳ Nơi  (xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị),...