Mỹ bất ngờ bảo vệ Facebook, Google trong vụ Australia bắt mua tin tức

Mỹ bất ngờ bảo vệ Facebook, Google trong vụ Australia bắt mua tin tức

Theo dự thảo luật của Australia, Google và Facebook sẽ bị áp giá mua tin tức nếu không thể đạt được thỏa...
Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Kiến nghị tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận huyện

Kiến nghị tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận huyện

Tham vấn các bên liên quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Tham vấn các bên liên quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Bước vào một 'cuộc chơi lớn', buộc phải sửa đổi

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Bước vào một 'cuộc chơi lớn', buộc phải sửa đổi

Thay đổi tư duy làm luật

Thị trường bảo hiểm 2020: Các chỉ tiêu quan trọng đều tăng trưởng 2 con số

Thị trường bảo hiểm 2020: Các chỉ tiêu quan trọng đều tăng trưởng 2 con số

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết trong xây dựng luật

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết trong xây dựng luật

Bài 1: Hoạt động lập pháp xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bài 1: Hoạt động lập pháp xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Chính phủ bàn công tác xây dựng xây dựng thể chế, pháp luật

Chính phủ bàn công tác xây dựng xây dựng thể chế, pháp luật

Thủ tướng đồng ý ban hành chuẩn nghèo mới

Chính phủ bàn công tác xây dựng xây dựng thể chế, pháp luật

Chính phủ bàn công tác xây dựng xây dựng thể chế, pháp luật

Thúc đẩy tiếng nói người bệnh, xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thúc đẩy tiếng nói người bệnh, xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tổng kết công tác xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam

Tổng kết công tác xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam

SẼ XÂY DỰNG 2 NGHỊ ĐỊNH, 2 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

SẼ XÂY DỰNG 2 NGHỊ ĐỊNH, 2 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Triển khai xây dựng, sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội vào 10/2021

Triển khai xây dựng, sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội vào 10/2021

Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm

Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm

Toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021

Toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021

Đổi mới để thúc đẩy điện ảnh phát triển và hội nhập

Đổi mới để thúc đẩy điện ảnh phát triển và hội nhập

Hoàn thiện và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Cảnh báo tác động của trí tuệ nhân tạo với quyền cơ bản của con người

Cảnh báo tác động của trí tuệ nhân tạo với quyền cơ bản của con người

Hoàn thiện và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Hoàn thiện và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Sửa đổi để phù hợp xu thế

Góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Người dùng Internet Việt Nam vẫn đăng công khai nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm

Người dùng Internet Việt Nam vẫn đăng công khai nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Sẽ dán nhãn 21+ cho phim điện ảnh?

Sẽ dán nhãn 21+ cho phim điện ảnh?

Nâng cao chất lượng chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

Nâng cao chất lượng chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

Iran thúc đẩy hoạt động hạt nhân, giảm giám sát quốc tế

Iran thúc đẩy hoạt động hạt nhân, giảm giám sát quốc tế

CỤM THI ĐUA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020

CỤM THI ĐUA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020

Đề xuất sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đề xuất sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng

Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng

Đề xuất sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đề xuất sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Số vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng được giải quyết quá nhỏ so với thực tế

Số vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng được giải quyết quá nhỏ so với thực tế

Bộ Tư pháp đã kiểm tra, rà soát hơn 2.300 văn bản

Bộ Tư pháp đã kiểm tra, rà soát hơn 2.300 văn bản

Hơn 576.900 vụ việc thi hành án dân sự đã được xử lý

Hơn 576.900 vụ việc thi hành án dân sự đã được xử lý

Bộ Tư pháp chuẩn hóa và bãi bỏ gần 150 thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp chuẩn hóa và bãi bỏ gần 150 thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp đã giải quyết hơn 576.900 vụ việc thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp đã giải quyết hơn 576.900 vụ việc thi hành án dân sự

Chi phí đi lao động ở nước ngoài có gì thay đổi?

Chi phí đi lao động ở nước ngoài có gì thay đổi?

Nguyên Bí thư Đà Nẵng nói về chống tham nhũng: Khó nhưng vẫn tiếp tục làm

Nguyên Bí thư Đà Nẵng nói về chống tham nhũng: Khó nhưng vẫn tiếp tục làm

Nguyên Bí thư Đà Nẵng: Kết luận thanh tra 2852 làm 'chết đứng' cả thành phố

Nguyên Bí thư Đà Nẵng: Kết luận thanh tra 2852 làm 'chết đứng' cả thành phố

Xây dựng luật ở Quốc hội: Người soạn luật nên tránh nhân nhượng, chỉ chú ý 'sân quản lý' của mình

Xây dựng luật ở Quốc hội: Người soạn luật nên tránh nhân nhượng, chỉ chú ý 'sân quản lý' của mình

Kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật

Kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật

Cử tri huyện Diễn Châu phản ánh bất cập trong thực hiện chính sách cán bộ cơ sở

Cử tri huyện Diễn Châu phản ánh bất cập trong thực hiện chính sách cán bộ cơ sở