Xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh sản xuất năng lượng tái tạo lớn của cả nước

Xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh sản xuất năng lượng tái tạo lớn của cả nước

Ninh Thuận kêu gọi đầu tư vào du lịch và bất động sản

Ninh Thuận kêu gọi đầu tư vào du lịch và bất động sản

Ninh Thuận: Huy động nguồn lực, cải thiện hạ tầng du lịch

Ninh Thuận: Huy động nguồn lực, cải thiện hạ tầng du lịch

Ninh Thuận tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch

Ninh Thuận tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch

Công bố nhãn hiệu tôm giống Ninh Thuận

Công bố nhãn hiệu tôm giống Ninh Thuận

'Điểm mặt' loạt dự án Nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận

'Điểm mặt' loạt dự án Nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận

Khởi công dự án điện mặt trời 5.000 tỉ đồng

Khởi công dự án điện mặt trời 5.000 tỉ đồng

Khởi công dự án điện mặt trời lớn nhất Việt Nam

Khởi công dự án điện mặt trời lớn nhất Việt Nam