Chung sức xây dựng quê hương

Chung sức xây dựng quê hương

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, quan tâm chăm lo đời sống cho...