Doanh nghiệp khai thác đá gây nứt nhà dân

Doanh nghiệp khai thác đá gây nứt nhà dân

Đưa vào khai thác đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Đưa vào khai thác đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Đà Nẵng khánh thành đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Đà Nẵng khánh thành đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Khánh thành tuyến đường quan trọng thuộc dự án phát triển bền vững TP.Đà Nẵng

Khánh thành tuyến đường quan trọng thuộc dự án phát triển bền vững TP.Đà Nẵng

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường kéo gần trung tâm TP với khu Tây Bắc

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường kéo gần trung tâm TP với khu Tây Bắc

Nối dài đường Nguyễn Tất Thành, kết nối trục Tây Bắc Đà Nẵng

Nối dài đường Nguyễn Tất Thành, kết nối trục Tây Bắc Đà Nẵng

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, đầu tư từ nguồn vốn ODA

Đà Nẵng: Khánh thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, đầu tư từ nguồn vốn ODA