Chuyến hàng 5 bánh heroin

Chuyến hàng 5 bánh heroin

Hám tiền, cha đưa con trai vào đường dây buôn bán ma túy khủng

Hám tiền, cha đưa con trai vào đường dây buôn bán ma túy khủng

Hai cha con xách 5 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 2000 viên ma túy

Hai cha con xách 5 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 2000 viên ma túy

Bắt giữ hai cha con vận chuyển số lượng ma túy cực lớn

Bắt giữ hai cha con vận chuyển số lượng ma túy cực lớn

Bắt 2 cha con cùng 5 bánh heroin và 2kg ma túy đá

Bắt 2 cha con cùng 5 bánh heroin và 2kg ma túy đá

Bắt nóng 2 cha con vận chuyển 5 bánh heroin, 2 kg ma túy đá và 2.200 viên ma túy

Bắt nóng 2 cha con vận chuyển 5 bánh heroin, 2 kg ma túy đá và 2.200 viên ma túy

Hai cha con ôm lượng ma túy 'khủng' bị công an tóm gọn

Hai cha con ôm lượng ma túy 'khủng' bị công an tóm gọn

Bắt quả tang hai đối tượng, thu năm bánh heroin

Bắt quả tang hai đối tượng, thu năm bánh heroin

Hai cha con mang 5 bánh heroin, 2 kg ma túy đá

Hai cha con mang 5 bánh heroin, 2 kg ma túy đá