Sốc khi gặp 'cụ' mãng xà lớn đến khó tin, dài nhất nước Úc

Sốc khi gặp 'cụ' mãng xà lớn đến khó tin, dài nhất nước Úc

Việc một con trăn phát triển đến kích cỡ như vậy ở khu dân cư là khá hiếm, chuyên gia nhận định.