Hà mã cắn chết một du khách Trung Quốc ở Kenya

Hà mã cắn chết một du khách Trung Quốc ở Kenya

Hà mã 'nổi điên' cắn chết du khách khi bị quấy rầy

Hà mã 'nổi điên' cắn chết du khách khi bị quấy rầy

Mải tới gần chụp ảnh, du khách Trung Quốc bị hà mã tấn công đến chết

Mải tới gần chụp ảnh, du khách Trung Quốc bị hà mã tấn công đến chết

Khách Trung Quốc bị hà mã cắn chết tại châu Phi

Khách Trung Quốc bị hà mã cắn chết tại châu Phi

Kinh hoàng du khách Trung Quốc bị hà mã cắn chết

Kinh hoàng du khách Trung Quốc bị hà mã cắn chết

Kinh hoàng du khách Trung Quốc bị hà mã cắn chết

Kinh hoàng du khách Trung Quốc bị hà mã cắn chết

Khách du lịch Trung Quốc tử vong do hà mã tấn công

Khách du lịch Trung Quốc tử vong do hà mã tấn công

Du khách Trung Quốc bị hà mã cắn vào ngực tử vong

Du khách Trung Quốc bị hà mã cắn vào ngực tử vong