Hàng triệu người Trung Quốc không được đi máy bay vì điểm uy tín thấp

Hàng triệu người Trung Quốc không được đi máy bay vì điểm uy tín thấp

Trung Quốc sử dụng kính nhận diện khuôn mặt để kiểm soát hành khách

Trung Quốc sử dụng kính nhận diện khuôn mặt để kiểm soát hành khách

Cảnh sát Trung Quốc dùng kính thông minh bắt tội phạm

Cảnh sát Trung Quốc dùng kính thông minh bắt tội phạm

Cảnh sát Trung Quốc dùng kính thông minh bắt tội phạm

Cảnh sát Trung Quốc dùng kính thông minh bắt tội phạm

Cảnh sát Trung Quốc dùng kính thông minh nhận dạng tội phạm

Cảnh sát Trung Quốc dùng kính thông minh nhận dạng tội phạm

Trung Quốc dùng kính thông minh truy quét 'danh sách đen'

Trung Quốc dùng kính thông minh truy quét 'danh sách đen'

Cảnh sát Trung Quốc nhận diện tội phạm nhờ kính công nghệ cao

Cảnh sát Trung Quốc nhận diện tội phạm nhờ kính công nghệ cao

Cảnh sát Trung Quốc được trang bị kính nhận diện khuôn mặt để tìm nghi phạm

Cảnh sát Trung Quốc được trang bị kính nhận diện khuôn mặt để tìm nghi phạm

Cảnh sát Trung Quốc dùng kính thông minh nhận dạng khuôn mặt hành khách

Cảnh sát Trung Quốc dùng kính thông minh nhận dạng khuôn mặt hành khách

Giới tội phạm Trung Quốc lo sợ trước kính râm nhận dạng của cảnh sát

Giới tội phạm Trung Quốc lo sợ trước kính râm nhận dạng của cảnh sát

Trung Quốc sử dụng kính nhận diện khuôn mặt để kiểm soát hành khách

Trung Quốc sử dụng kính nhận diện khuôn mặt để kiểm soát hành khách