Giáo dục Đại học Việt Nam: Khẳng định giá trị hiệu quả, bền vững

Giáo dục Đại học Việt Nam: Khẳng định giá trị hiệu quả, bền vững

Đại học Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách tốt nhất thế giới

Đại học Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách tốt nhất thế giới

Có mặt trong top 1000 của THE là kết quả đến sớm hơn kỳ vọng

Có mặt trong top 1000 của THE là kết quả đến sớm hơn kỳ vọng

Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 1.000 đại học tốt nhất thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 1.000 đại học tốt nhất thế giới

Lần đầu tiên hai trường đại học Việt Nam lọt top 1.000 thế giới

Lần đầu tiên hai trường đại học Việt Nam lọt top 1.000 thế giới

2 trường đại học Việt Nam lọt top 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới

2 trường đại học Việt Nam lọt top 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới

Lần đầu tiên 2 đại học Việt Nam lọt tốp 1.000 bảng xếp hạng thế giới

Lần đầu tiên 2 đại học Việt Nam lọt tốp 1.000 bảng xếp hạng thế giới

2 đại học Việt Nam lọt tốp 1.000 bảng xếp hạng uy tín thế giới

2 đại học Việt Nam lọt tốp 1.000 bảng xếp hạng uy tín thế giới