BRG Đà Nẵng Golf Resort-Dấu ấn đầu tiên của 'Cá mập trắng' tại VN

BRG Đà Nẵng Golf Resort-Dấu ấn đầu tiên của 'Cá mập trắng' tại VN

BRG Đà Nẵng Golf Resort – 'đứa con tinh thần' đầu tiên của 'cá mập trắng' tại Việt Nam

BRG Đà Nẵng Golf Resort – 'đứa con tinh thần' đầu tiên của 'cá mập trắng' tại Việt Nam

BRG Đà Nẵng Golf Resort, 'cá mập trắng' đầu tiên tại Việt Nam

BRG Đà Nẵng Golf Resort, 'cá mập trắng' đầu tiên tại Việt Nam

BRG Đà Nẵng Golf Resort – 'đứa con tinh thần' đầu tiên của 'cá mập trắng' tại Việt Nam

BRG Đà Nẵng Golf Resort – 'đứa con tinh thần' đầu tiên của 'cá mập trắng' tại Việt Nam

Tay golf Greg Norman trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam

Tay golf Greg Norman trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam

Việt Nam có tân đại sứ du lịch là huyền thoại golf người Úc

Việt Nam có tân đại sứ du lịch là huyền thoại golf người Úc

Huyền thoại golf Grey Norman trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam