8/11 đội tuyển thuộc ASEAN dự vòng loại World Cup thứ 2

8/11 đội tuyển thuộc ASEAN dự vòng loại World Cup thứ 2

Vòng sơ loại thứ nhất World Cup 2022 với 12 đội tuyển trong nhóm có thứ hạng từ 35-46 châu Á vừa kết thúc....