Vinh 4 doanh nghiệp Việt đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

Vinh 4 doanh nghiệp Việt đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng Chất lượng Quốc tế

Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng Chất lượng Quốc tế

Yến sào Khánh Hòa được vinh danh ở hạng mục World Class Award

Yến sào Khánh Hòa được vinh danh ở hạng mục World Class Award

Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương 2017

Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương 2017

Vinh danh 4 doanh nghiệp VN đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2017

Vinh danh 4 doanh nghiệp VN đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2017

35 DN được đề xuất nhận Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017

35 DN được đề xuất nhận Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Đánh giá hồ sơ của 79 DN được đề xuất trao GTCLQG năm 2017

Đánh giá hồ sơ của 79 DN được đề xuất trao GTCLQG năm 2017

Lễ trao giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương 2019 dự kiến tổ chức tại Việt Nam

Lễ trao giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương 2019 dự kiến tổ chức tại Việt Nam