Đoàn kết không chỉ trong một đại dịch

Đoàn kết không chỉ trong một đại dịch

Đại sứ Ba Lan cảm ơn sự sẻ chia của người Việt trong dịch bệnh

Đại sứ Ba Lan cảm ơn sự sẻ chia của người Việt trong dịch bệnh

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp Đại sứ Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp Đại sứ Ba Lan

Trao giải Cuộc thi viết về Ba Lan cho người dùng Wikipedia và Internet năm 2019

Trao giải Cuộc thi viết về Ba Lan cho người dùng Wikipedia và Internet năm 2019

Đề xuất Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ba Lan

Đề xuất Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ba Lan

Thứ trưởng Trần Xuân Hà làm việc với Đại sứ Ba Lan

Thứ trưởng Trần Xuân Hà làm việc với Đại sứ Ba Lan

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ba Lan trên nhiều lĩnh vực

Tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Ba Lan tại TP.HCM

Tiếp Đại sứ

Ba Lan ấn tượng trước sự thay đổi nhanh chóng của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel

Thủ tướng tiếp Đại sứ Ba Lan

Điện ảnh Ba Lan và những cơ hội cho Việt Nam