Đà Nẵng: Sẽ có thêm một Wink Hotels sang trọng, đẳng cấp

Đà Nẵng: Sẽ có thêm một Wink Hotels sang trọng, đẳng cấp

ICC Kajima chốt vị trí dự án khách sạn Wink Hotels thứ hai tại Đà Nẵng

ICC Kajima chốt vị trí dự án khách sạn Wink Hotels thứ hai tại Đà Nẵng

Wink Hotels chốt vị trí đắc địa tại Đà Nẵng cho dự án thứ ba

Wink Hotels chốt vị trí đắc địa tại Đà Nẵng cho dự án thứ ba

Cơ sở lớn nhất của Toong tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Cơ sở lớn nhất của Toong tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Toong 'bắt tay' Indochina Vanguard đưa không gian làm việc chung vào khách sạn

Toong 'bắt tay' Indochina Vanguard đưa không gian làm việc chung vào khách sạn

Toong tích hợp không gian làm việc chung vào Wink Hotels

Toong tích hợp không gian làm việc chung vào Wink Hotels

Chuỗi Khách sạn Wink Hotels tiết lộ vị trí 2 dự án đầu tiên ở Việt Nam

Chuỗi Khách sạn Wink Hotels tiết lộ vị trí 2 dự án đầu tiên ở Việt Nam

Chuỗi Wink Hotels công bố vị trí của hai dự án đầu tiên ở Việt Nam

Chuỗi Wink Hotels công bố vị trí của hai dự án đầu tiên ở Việt Nam

ICC Kajima sẽ xây dựng 2 khách sạn Wink Hotel tại Đà Nẵng và TP. HCM

ICC Kajima sẽ xây dựng 2 khách sạn Wink Hotel tại Đà Nẵng và TP. HCM

Chuỗi khách sạn mới Wink Hotels tiết lộ vị trí đắc địa 2 dự án đầu tiên ở Việt Nam

Chuỗi khách sạn mới Wink Hotels tiết lộ vị trí đắc địa 2 dự án đầu tiên ở Việt Nam

Wink Hotels – thương hiệu sang trọng đến Việt Nam

Wink Hotels – thương hiệu sang trọng đến Việt Nam

Wink Hotels – thương hiệu sang trọng đến Việt Nam

Wink Hotels – thương hiệu sang trọng đến Việt Nam

Việt Nam có thương hiệu khách sạn dành cho giới trẻ

Việt Nam có thương hiệu khách sạn dành cho giới trẻ