Sốc khi tiêm kích F-16 tự bắn trúng mình ngay trên không

Sốc khi tiêm kích F-16 tự bắn trúng mình ngay trên không

Hy hữu: Tiêm kích F-16 của Hà Lan tự bắn chính mình

Hy hữu: Tiêm kích F-16 của Hà Lan tự bắn chính mình

Chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan tự bắn vào thân, phải hạ cánh khẩn

Chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan tự bắn vào thân, phải hạ cánh khẩn

Chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan tự nã pháo trúng thân

Chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan tự nã pháo trúng thân

Hà Lan chưa thể lý giải nguyên nhân F-16 tự tử

Hà Lan chưa thể lý giải nguyên nhân F-16 tự tử

Hy hữu máy bay chiến đấu Hà Lan tự bắn vào mình

Hy hữu máy bay chiến đấu Hà Lan tự bắn vào mình

Tiêm kích F-16 gặp nạn hy hữu, tự nã đại bác trúng thân

Tiêm kích F-16 gặp nạn hy hữu, tự nã đại bác trúng thân

Chiến đấu cơ Hà Lan 'dính đạn' của chính mình lúc tập trận

Chiến đấu cơ Hà Lan 'dính đạn' của chính mình lúc tập trận