Bầu cử Canada: Đến nhanh, đi có vội?

Bầu cử Canada: Đến nhanh, đi có vội?

Ông Justin Trudeau có thể tái đắc cử Thủ tướng Canada, nhưng cái giá mà đảng Tự do của ông phải trả sẽ là...