Tổng thống Venezuela bổ nhiệm Thiếu tướng Quevedo làm Bộ trưởng dầu khí

Tổng thống Venezuela bổ nhiệm Thiếu tướng Quevedo làm Bộ trưởng dầu khí

Nga, Trung Quốc ủng hộ Venezuela

Nga, Trung Quốc ủng hộ Venezuela

Nga, Trung Quốc ủng hộ Venezuela

Nga, Trung Quốc ủng hộ Venezuela

Venezuela thực hiện cam kết tài chính với các nhà đầu tư

Venezuela thực hiện cam kết tài chính với các nhà đầu tư

Venezuela thực hiện cam kết tài chính với các nhà đầu tư

Venezuela thực hiện cam kết tài chính với các nhà đầu tư

Venezuela điều chỉnh nhân sự cấp cao

Venezuela điều chỉnh nhân sự cấp cao

Tổng thống Venezuela củng cố nội các đối phó với cuộc chiến tranh kinh tế

Tổng thống Venezuela củng cố nội các đối phó với cuộc chiến tranh kinh tế

Tổng thống Venezuela củng cố đội ngũ điều hành kinh tế

Tổng thống Venezuela củng cố đội ngũ điều hành kinh tế

Tổng thống Venezuela củng cố nội các đối phó chiến tranh kinh tế

Tổng thống Venezuela củng cố nội các đối phó chiến tranh kinh tế