Anh chi 4,6 triệu USD tu bổ cây cầu sắt đầu tiên trên thế giới

Anh chi 4,6 triệu USD tu bổ cây cầu sắt đầu tiên trên thế giới

Sau khi được tu bổ, cây cầu sắt đầu tiên trên thế giới bắc ngang sông Severn ở Shropshire, Anh, đã mở cửa...