Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng cao kỷ lục

Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng cao kỷ lục

Vật lộn với đại dịch Covid-19 đã khiến thâm hụt ngân sách của nền kinh tế đứng đầu thế giới tăng cao kỷ lục...