Ngắm Hà Nội thập niên 1980 - 1990 qua ảnh độc của người Mỹ

Ngắm Hà Nội thập niên 1980 - 1990 qua ảnh độc của người Mỹ

Những hình ảnh đặc sắc về Hà Nội từ năm 1986-1995 do nhiếp ảnh gia người Mỹ William E Crawford thực hiện sẽ...