Đi vòng quanh thế giới bằng xe điện

Đi vòng quanh thế giới bằng xe điện

Anh Wiebe Wakker đã đi 101.000km xuyên Đông Âu, Iran, Ấn Độ, Đông Nam Á, sau đó di chuyển gần khắp...