Tìm hiểu về vi xử lý Intel Core thế hệ 10 Comet Lake vừa ra mắt

Tìm hiểu về vi xử lý Intel Core thế hệ 10 Comet Lake vừa ra mắt

Intel vừa chính thức giới thiệu các vi xử lý Intel Core thế hệ 10 Comet Lake để thay thế cho Whiskey Lake...