Sứ mạng bí mật bắt cóc chuyên gia bom hạt nhân của Hitler

Sứ mạng bí mật bắt cóc chuyên gia bom hạt nhân của Hitler

Vào đầu Thế chiến II, Đức đã vượt xa các nước khác trong nghiên cứu hạt nhân. Chính vì thế, năm 1943 người...
Sứ mệnh mật trong Thế chiến II: Bắt cóc các nhân vật chủ chốt trong dự án nguyên tử của Hitler

Sứ mệnh mật trong Thế chiến II: Bắt cóc các nhân vật chủ chốt trong dự án nguyên tử của Hitler

Sứ mạng bí mật bắt cóc chuyên gia bom hạt nhân của Hitler

Sứ mạng bí mật bắt cóc chuyên gia bom hạt nhân của Hitler

Khối urani bí ẩn từ lò phản ứng hạt nhân của Hitler

Khối urani bí ẩn từ lò phản ứng hạt nhân của Hitler

Cuộc săn lùng khối lập phương uranium của Đức Quốc xã

Cuộc săn lùng khối lập phương uranium của Đức Quốc xã

Khối urani bí ẩn từ lò phản ứng hạt nhân của trùm phát-xít Hitler

Khối urani bí ẩn từ lò phản ứng hạt nhân của trùm phát-xít Hitler