Lần đầu tiên người trẻ Việt có cơ hội học nghề theo chuẩn thế giới

Lần đầu tiên người trẻ Việt có cơ hội học nghề theo chuẩn thế giới

Dù đang có cơ hội vàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng lao động có tay nghề Việt Nam chưa thể đáp...
Lao động Việt Nam có cơ hội học nghề theo 'chuẩn' thế giới

Lao động Việt Nam có cơ hội học nghề theo 'chuẩn' thế giới

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp sẽ khởi sắc

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp sẽ khởi sắc

'Đào tạo thợ giỏi còn hơn cử nhân kém'

'Đào tạo thợ giỏi còn hơn cử nhân kém'

Phụ bếp là một trong 10 nghề phát triển nhanh tại Việt Nam

Phụ bếp là một trong 10 nghề phát triển nhanh tại Việt Nam

Mỗi năm lãng phí khoảng 2.500 tỷ đồng vì sinh viên ra trường thất nghiệp

Mỗi năm lãng phí khoảng 2.500 tỷ đồng vì sinh viên ra trường thất nghiệp

Doanh nghiệp tôi thiếu tới 14 kế toán nhưng không thể tuyển được

Doanh nghiệp tôi thiếu tới 14 kế toán nhưng không thể tuyển được

Xu hướng học nghề tăng nhanh và những kỹ năng cốt lõi

Xu hướng học nghề tăng nhanh và những kỹ năng cốt lõi

Câu chuyện giáo dục: Cải thiện giáo dục dạy nghề

Câu chuyện giáo dục: Cải thiện giáo dục dạy nghề

Đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập

Đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập

Nhiều nhà đầu tư lớn dịch chuyển đến Việt Nam, giỏi nghề sẽ có nhiều cơ hội

Nhiều nhà đầu tư lớn dịch chuyển đến Việt Nam, giỏi nghề sẽ có nhiều cơ hội

Giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư chuẩn mực như giáo dục đại học

Giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư chuẩn mực như giáo dục đại học

'Thầy không giỏi nghề, sao đào tạo được học viên?'

'Thầy không giỏi nghề, sao đào tạo được học viên?'

Để 'đồng tiền' kỹ năng Việt nâng cao giá trị

Để 'đồng tiền' kỹ năng Việt nâng cao giá trị