Cảm nắng thầy lang hơn mình 45 tuổi, cô gái quyết 'cưa' thầy bằng được

Nên duyên với thầy lang 80 tuổi, cuộc sống của cô gái trẻ gặp nhiều thay đổi mà chính cô cũng không ngờ tới.