TP Plovdiv khởi động năm Thủ đô văn hóa của châu Âu

TP Plovdiv khởi động năm Thủ đô văn hóa của châu Âu

Plovdiv, thành phố cổ nhất của Bulgaria đã khởi động năm Thủ đô văn hóa của châu Âu 2019 với buổi khai mạc...